Brazīlija

Nav nepieciešamas speciālas svešvalodas zināšanas!

Mācības Brazīlijas vidusskolās. Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
Jūs variet braukt mācīties arī tad, ja jau esat beidzis vidusskolu Latvijā.
Mācību gada programmas:
1) jūlija beigas – jūlijsa sākums
2) janvāra beigas – janvāra sākums

Semestra programmas: no jūlija beigām līdz janvāra sākumam vai no janvāra beigām līdz jūlija sākumam. Skolas gads ir no februāra līdz decembrim, ziemas brīvlaiks ir jūlijā, savukārt vasaras – janvārī.
Gan valsts, gan privātās skolās mācību programmas ir vienādās, jo mācības ir obligātas visiem bērniem. Atzīmes tiek vērtētas no 0 līdz pat 10 ballēm, kas ir augstākais vērtējums. Parasti 5 ir minimālā sekmīgā atzīme.

Cilvēki ir draudzīgi, atvērti citām nacionalitātēm. Brazīlija ir veidojusies saplūstot daudzām kultūrām, īpaši indiāņu, afrikāņu un eiropiešu (pamatā portugāļu, spāņu un vācu).

Gadījuma, ja nenokārtojat kādu priekšmetu, Jums tiek dota otra iespēja – mācīties papildus pāris dienas vai nedēļas un tad kārtot jaunu eksāmenu vasaras brīvlaikā (decembra beigās vai pašā janvāra sākumā).

Mācību priekšmeti:
Portugāļu valoda (5 stundas nedēļā)
Brazīlijas literatūra (2 stundas nedēļā)
Matemātika (5 stundas nedēļā)
Ģeogrāfija (3 stundas nedēļā)
Vēsture (3 stundas nedēļā)
Ķīmija (3 stundas nedēļā)
Fizika (3 stundas nedēļā)
Bioloģija (3 stundas nedēļā)
Angļu valoda (3 stundas nedēļā)

Izglītības sistēma
Brazīlijas izglītības sistēma ir sadalīta 3 līmeņos:
Primeiro Grau – 8 gadi, obligāti visiem. Skolā jāsāk iet 7 gadu vecumā.
Segundo Grau – 3 gadi, obligāti visiem. 14-18 gadu vecumā.
Terceiro Grau – universitātes līmenis, kas nav obligāts. Minimālais mācību ilgums 4 gadi.

Pirmo divu līmeņu studenti nevar izvēlēties apgūstamos priekšmetus. Obligāti apgūstamie priekšmeti ir: Portugāļu valoda, Brazīlijas literatūra, matemātika, ģeogrāfija, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija un parasti angļu valoda.
Aizvien populārāka kļūst spāņu valoda un tā tiek iekļauta mācību programmās. Dažas skolas piedāvā arī mākslas stundas vai datormācību. Lai iestātos universitātē, jānokārto “Vestibular” (eksāmens, lai iestātos universitātē), kas ir ļoti grūts tests. Mācoties pēdējo gadu Segundo Grau, studentiem jāmācās ļoti labi, lai nokārtotu šo eksāmenu sekmīgi.

Pati slavenākā Brazīlijas pilsēta, protams, ir Riodežaneiro. Zilais jūras ūdens un milzīgā Kristus statuja ar atvērtām rokām iedvesmo tūristus no visas pasaules. Gandrīz 90% brazīļu ir kristieši.

Brazīlija ir sadalīta 3 daļās:

 1. Mitrā – lielākā daļa Brazīlijas atrodas šajā daļā. Tas nozīmē, ka laiks mainās reti, gaisa temperatūras ir aptuveni
  plus 18°C un lietus līst daudz visa gada garumā.
 2. Karstā – ziemeļaustrumu daļā ar mazu nokrišņu daudzumu un augstām gaisa temperatūrām. Lietus sezona ir īsa un nepatstāvīga.
 3. Vidējā – pamatā dienvidu rajonos. Temperatūra zem 18°C un pastāvīgas lietusgāzes ziemas mēnešos (no jūnija līdz pat augustam ieskaitot)

Sezonas (aptuvenie datumi):
Vasara – 21.12. – 20.03.
Rudens (nokrišņu sezona) – 21.03. – 20.06.
Ziema – 21.06. – 20.09.
Pavasaris – 21.09 – 20.12.

Portugāļu valoda ir oficiālā Brazīlijas valoda, izņemot reģionus, kur dzīvo indiāņi. Portugāļu valoda ir vienīgā, kas tiek pielietota ikdienā, šeit nav dialektu. Dienvidu rajonu iedzīvotāji var runāt arī spāniski vai vāciski. Brazīlija ir vienīgā valsts Dienvidamerikā, kurā runā portugāliski.
Ir ļoti svarīgi uzsākt portugāļu valodas mācīšanos jau no pirmās ierašanās dienas Brazīlijā, jo tas ļaus pamatīgāk iepazīt kultūru un veiksmīgi mācīties.
Ja nav iespējams portugāļu valodu mācīties jau Latvijā pirms braukšanas uz Brazīliju, mācaties spāņu, itāļu vai franču valodu, jo tās ir ļoti līdzīgas pēc struktūras.

Jaunatne
Brazīļu ģimenēs ir noteikti sieviešu (trauku mazgāšana, gludināšana, ēst gatavošana, mājas tīrīšana u.c.) un vīriešu darbi (mājas uzturēšana, elektroierīču labošana u.c.), lai gan pēdējā laikā novērojamas izmaiņas.
Puišiem ir lielāka brīvība kā meitenēm. Meitenēm jārēķinās ar to, ka šeit viņas nevarēs izturēties un uzvesties tik brīvi kā Latvijā. Taču neskatoties uz to, ka meitenēm ir jāizturas atturīgi, buča uz vaiga sasveicināšanās un atvadīšanās brīdī ir ļoti ierasta tradīcija.

Viesģimene
Viesģimenes ir dažādas. Tās var atšķirties no ierastām apmaiņas programmu ģimenēm.

Atbildība
Viesģimenes var ietekmēt un lemt par to, ko darāt. Ir bijuši gadījumi, kad apmaiņas programmas studentam ir bijis grūti pieņemt stingros noteikumus un kontroli, piem., jāprasa atļauja, lai kaut kur ietu, ilgāk būtu ārpus mājas utml. Jums jābūt gatavam to pieņemt, respektēt un ievērot.

Atrašanās vieta
Daudzas viesģimenes dzīvo provincēs vai mazās pilsētiņās, jo tie studenti, kuri dzīvo lielās pilsētās parasti saskaras ar transporta problēmām un papildus izmaksām.

Transports
Dažās pilsētās ir ļoti labi organizēts sabiedriskais transports, bet pamatā studentiem jārēķinās ar viesģimeni vai jāiet uz skolu kājām, jābrauc ar riteni, vai jāizmanto sabiedriskais transports.

Mājas darbi
Ja vien Jums nav teikts savādāk, jābūt gatavam palīdzēt dažādos mājas darbos. Tie var būt tādi paši uzdevumi, kā būtu pašu bērniem šajā vecumā.

Vietējais koordinators
Programma katram studentam Brazīlijā nodrošina koordinatoru (parasti uz vairākiem studentiem ir viens koordinators). Šis ir cilvēks, pie kura jāgriežas dažādu problēmu vai jautājumu gadījumā. Viņš arī būs tas, kas sekos līdzi akadēmisko zināšanu apgūšanas procesam, izaugsmei.

Kredītpunktu pārskaitīšana
Programma negarantē un nenodrošina kredītpunktu pārskaitīšanu un diploma saņemšana akadēmiskā gada beigās. Tas atkarīgs no tā vai būs iespējams pielīdzināt Brazīlijā apgūtās mācību programmas Latvijas izglītības sistēmā noteiktajām. Pastāv iespēja, ka pēc atgriešanās Latvijā būs nepieciešams atkārtot mācību gadu kādā no Latvijas skolām. Studenti tiks rakstiski informēti par to, ka viņi paši ir atbildīgi par to, lai iegūtu visus nepieciešamos dokumentus (piem., izrakstus, kursu aprakstus utt.) un segtu visus nepieciešamos maksājumus, ko pieprasīs Latvijā, lai varētu ieskaitīt šos kredītpunktus.

Pieteikšanās prasības

 1. Minimālais vērtējums visos priekšmetos pēdējā gada laikā nav bijis zemāks par C līmeni (vidējā atzīme aptuveni 6).
 2. Tev jāpiekrīt apmeklēt stundas Brazīlijas vidusskolā, kā arī jāuzrāda labi rezultāti mācībās.
 3. Jāpiekrīt un jābūt gatavam iesaistīties viesģimenes ikdienas darbos.
 4. Jābūt patstāvīgām, elastīgam un tādam, kas spēj adaptēties svešā vidē.
 5. Jāpieņem visas prasības un programmas noteikumi.
 6. Jābūt vecumā no 15 – 19 gadiem (izņemot atsevišķus gadījumus 20).

Cenas:
Gada programma – no 4 950 USD
pusgada programma – no 4 350 USD

Cenā ietilpst: intervēšana, pieteikuma koordinēšana, pieteikuma anketas nosūtīšana, vidusskolas atrašana, mācības vidusskolā, ģimenes atrašana, dzīvošana ģimenē, ēdināšana divas reizes dienā, brīvdienās – trīs reizes dienā, studentu veselības apdrošināšana, 24 stundu neatliekamās palīdzība, no ārzemēm saņemto atskaišu nosūtīšana vecākiem, sertifikāts par piedalīšanos programmā, administratīvie izdevumi.

Brazīlija ir vienīgā valsts, kura pieņem apmaiņas programmas studentus vecumā no 15 – 19 gadiem. Jūs variet braukt mācīties arī tad, ja jau esat beidzis vidusskolu Latvijā.
Brazīlijā visus priekšmetus apgūsiet portugāļu valodā. Ir iespējams izvēlēties gada vai pusgada programmu un uzsākt mācības mācību gada sākumā janvārī vai jūlijā.

Uzrādītās cenas un kursu apraksti ir informatīva rakstura, lai precizētu cenas un pieejamos kursus, lūdzu, rakstiet, zvaniet: Tel. (+ 371) 29238012, info@izglitiba-arzemes.lv.

Comments are closed.