Kanāda

Kanādā ir spēcīga un labi finansēta izglītības sistēma, kas dažādās provincēs var atšķirties. Tomēr, tā kā izglītības sistēmu pārrauga Kanādas federālā valdība, izglītības līmenis visā valstī ir augsts. Kanādā ir valsts un privāta izglītības sistēma. Kanādas valdība subsidē izglītību no bērnudārza līdz pēcvidusskolas līmenim un izglītībai tērē vidēji gandrīz 6% no IKP. Pēc statistikas datiem, 2015. gadā 90 % cilvēku Kanādā vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija pabeiguši vidusskolu, un 66 % bija ieguvuši pēcvidusskolas izglītību.

Ārvalstu studenti var izvēlēties mācīties angļu vai franču valodā – vienā no divām Kanādas oficiālajām valodām. Lielākajā daļā Kanādas skolas pamata valoda ir angļu. Tomēr franču valodā izglītība ir pieejama gandrīz visā valstī.

Kanādā vēsturiski izveidojušās un populāras ir gan valsts, gan privātas katoļu skolas. Valsts katoļu skolas pilnībā finansē valdība, un tās uzrauga Katoļu skolu padome. Privātajām katoļu skolām ir daudz priekšrocību.

Comments are closed.